Regulamin i polityka prywatności

Polityka prywatności (ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu)

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady wykorzystywania i ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu prowadzonego w domenie www.bartycka24.pl

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 24/26, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047803, zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub ,,Administratorem’’.
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące ochrony danych osobowych można kierować:

  • listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM”, ul. Bartycka 24/26 paw. 222A, 00-716 Warszawa,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bartycka24.pl.

Administrator Danych Osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kierując zapytania drogą elektroniczną na adres: iod@bartycka24.pl.

2. Zasady dot. przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie” lub ,,RODO’’, a także polskie przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie, w tym w szczególności Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

a) umożliwienia bieżącego korzystania z serwisu (przeglądania umieszczonych treści) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, polegający na przekazaniu Użytkownikowi określonych treści zamieszczonych w serwisie przez Administratora,

b) prowadzenia przez Administratora marketingu oraz statystyk i analiz dotyczących korzystania z serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania użytkownikom informacji o oferowanych produktach i usługach oraz zwiększeniu zainteresowania tymi produktami i usługami,

c) wysyłania Użytkownikowi materiałów handlowych w formie Newslettera, tj. usługi polegającej na informowaniu o działalności Administratora, w tym o organizowanych wydarzeniach, przesyłaniu informacji handlowych o towarach i usługach oferowanych przez Administratora i podmioty współpracujące wskazane w podstronie ,,Sklepy’’ oraz marketing bezpośredni za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – podstawą przetwarzania danych będzie:

  • zgoda wyrażona przez Użytkownika na podstawie art. 6 ust.1. lit. a) RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 243) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz.1422),
  • realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy na świadczenie usług przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  • ustalenie, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
  • marketing bezpośredni na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

d) wysyłania Użytkownikowi odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym Administratora – podstawą przetwarzania danych będzie:
• zgoda wyrażona przez Użytkownika na podstawie art. 6 ust.1. lit. a) RODO,
• realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami strony na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Profilowanie – czyli dostosowywanie reklam/ofert w oparciu o pozyskane dane o użytkowniku np. historii zamówień, danych osobowych i preferencji zakupowych:

Obecnie nie jest stosowany żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, który mógłby wywoływać wobec Użytkownika skutki prawne lub jakiekolwiek inne znaczące skutki. Działania polegające na dopasowaniu Użytkownikowi wyświetlanych treści w oparciu o jego zachowania w sieci oparte są na automatycznie zapisywanych w przeglądarce plikach cookies. W celu zaprzestania korzystania z tych funkcji, użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, co opisano w pkt. 6.13.

5. Zakres informacji pozyskiwanych o Użytkowniku.

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane osobowe (formularz kontaktowy i newsletter), przy czym polem obowiązkowym do wypełnienia jest wyłącznie adres email Użytkownika i treść wiadomości. Uzupełnienie pozostałych pól (imię, numer telefonu do kontaktu) zależy od woli Użytkownika,

b) poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),

c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem www.bartycka24.pl, serwis może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, odpowiedź serwera),

d) poprzez usługę analityczną Google Analytics, dzięki której wyciągane są wnioski na temat użytkowników korzystających z portalu, częstotliwości ich przebywania na witrynie oraz określenie podstron, na które wchodzą,

e) poprzez usługę Google Search Console dzięki której analizowane jest zachowanie użytkowników korzystających z portalu Bartycka24.pl przy wykorzystaniu wyszukiwarki Google.pl,

f) Facebook Pixel kod umieszczony na witrynie umożliwiający śledzenie skuteczności kampanii reklamowych oraz umożliwia tworzyć listy remarketingowe do potencjalnych użytkowników – osób, które już podjęły działania na naszym portalu,

g) Google Tag Manager, który umożliwia pracę ze wszystkimi skryptami i kodami śledzenia zamieszczonymi w witrynie.

2. Dane podane w formularzu kontaktowym czy w momencie zapisywania się do newslettera są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji tego elementu serwisu, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub przesłanie zamówionej informacji marketingowej. Podanie tych danych jest dobrowolne i zależne od zgody Użytkownika, lecz jest niezbędne do otrzymywania odpowiedzi czy informacji handlowych.

6. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. W ramach witryny internetowej zbierane są również pliki cookies wykorzystywane przez następujące usługi w celach statystycznych: Google Analytics, Google Search Console, Facebook.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
c) utrzymania sesji dla zalogowanego Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.

7. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

8. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Edge
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. W skrajnych przypadkach całkowite wyłączenie plików cookies może doprowadzić do uniemożliwienia korzystania z serwisu.

10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
Polityka ochrony prywatności Google Search Console: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Polityka ochrony prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Polityka ochrony prywatności Google Tag Manager: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W portalu Bartycka24.pl wykorzystujemy pliki cookies do reklam opartych o schemat remarketingu (prezentacja reklam graficznych dla osób które nie spełniły celu marketingowego na portalu).

12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

7. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce użytkownika,

g) informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ani z żadnym narzędziem marketingowym.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika

1. W przypadku danych osobowych podanych przez Użytkownika w momencie korzystania z formularza kontaktowego Administratora dane te są usuwane niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi. Kopie zapasowe na serwerze przechowywane są przez okres 12 miesięcy w celach zapewnienia bezpieczeństwa danych i archiwalnych, a po tym czasie są trwale usuwane. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te nie są wykorzystywane w żaden inny sposób przez Administratora.

2. W przypadku danych osobowych podanych przez Użytkownika w momencie zapisywania się do newslettera, w razie zgłoszenia chęci rezygnacji z newslettera lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane tej osoby są niezwłocznie trwale usuwane przez administratora serwisu. Kopie zapasowe na serwerze przechowywane są przez okres 12 miesięcy w celach zapewnienia bezpieczeństwa danych i archiwalnych, a po tym czasie są trwale usuwane. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te nie są wykorzystywane w żaden inny sposób przez Administratora. W przypadku odtworzenia portalu z kopii zapasowej Administrator usunie wszystkich użytkowników, którzy wycofali zgodę lub/i ich zgoda przedawniła się.

3. Dane statystyczne przechowywane są przez okres 24 miesięcy po czym następuje ich automatyczne usunięcie. Logi serwerowe są przechowywane przez cały okres działania serwera.

4. Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:

a. cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych” (session cookies), związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;

b. cookies „trwałych” (persistent cookies), zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;

c. cookies podmiotów zewnętrznych (third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem.

9. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika

1. Dane podane w formularzu kontaktowym Administratora są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji tego elementu serwisu, tj. w celu udzielenia przez Stowarzyszenie odpowiedzi na złożone zapytanie.

Dane osobowe podane w tym celu przez Użytkownika nie będą dalej przetwarzane i przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, którym Administrator zleca usługi związane z prowadzeniem serwisu, wskazanym w pkt 3.

2. Dane podane przez Użytkownika w momencie zapisywania się do newslettera są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji tego elementu serwisu, tj. w celu przesłania zamówionej informacji marketingowej Administratora lub podmiotów współpracujących. Dane osobowe podane w tym celu przez Użytkownika nie będą dalej przetwarzane i przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, którym Administrator zleca usługi związane z prowadzeniem serwisu, wskazanym w pkt. 3.

3. Stowarzyszenie będzie przekazywać dane osobowe Użytkownika dostawcom (sub-procesorom), którym zleca usługi związane z prowadzeniem serwisu, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom usług.

a) Firma hostingowa obsługująca serwer witryny oraz serwer pocztowy:

Nazwa.pl: nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512;

b) Firma obsługująca usługę wysyłki poczty w postaci newsletterów:

Freshmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy alei 29 Listopada 155 C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051, REGON: 123040091, NIP: 6751496393;

c) Firma obsługująca kampanie reklamowe:

Artixen.net Sp. z o.o. ul. Bohaterów Modlina 48/23 Nowy Dwór Mazowiecki 05-100, NIP: 5311693568, REGON: 363355130, KRS: 594074.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań i w zakresie wynikającym z żądania.

10. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

11. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

1. Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do wycofania zgody,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

c) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

d) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

e) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

g) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik musi skontaktować się ze Stowarzyszeniem (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

2. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych poprzez link dołączany do e-maila z newsletterem jakiego otrzyma Użytkownik.

3. Prawo wycofania zgody

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie zgody (formularz kontaktowy, newsletter). W związku z tym każdy Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Użytkownik może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres email, listownie lub poprzez link dołączany do każdego e-maila z newsletterem.

12. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Postanowienia końcowe

1. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego.

2. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

3. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

4. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

5. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.