Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

 1. Polityka prywatności (ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu)

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady wykorzystywania i ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu prowadzonego w domenie www.bartycka24.pl

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 24/26, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047803, zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub ,,Administratorem’’.
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące ochrony danych osobowych można kierować:

 • listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM”, ul. Bartycka 24/26 paw. 222A, 00-716 Warszawa,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bartycka24.pl.

Administrator Danych Osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kierując zapytania drogą elektroniczną na adres: iod@bartycka24.pl.

 1. Zasady dot. przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie” lub ,,RODO’’, a także polskie przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie, w tym w szczególności Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

a) umożliwienia bieżącego korzystania z serwisu (przeglądania umieszczonych treści) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, polegający na przekazaniu Użytkownikowi określonych treści zamieszczonych w serwisie przez Administratora,

b) prowadzenia przez Administratora marketingu oraz statystyk i analiz dotyczących korzystania z serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania użytkownikom informacji o oferowanych produktach i usługach oraz zwiększeniu zainteresowania tymi produktami i usługami,

c) wysyłania Użytkownikowi materiałów handlowych w formie Newslettera, tj. usługi polegającej na informowaniu o działalności Administratora, w tym o organizowanych wydarzeniach, wskazane w podstronie ,,Sklepy’’ oraz marketing bezpośredni za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – podstawą przetwarzania danych będzie:

 • zgoda wyrażona przez Użytkownika na podstawie art. 6 ust.1. lit. a) RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 243) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz.1422),
 • realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy na świadczenie usług przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
 • ustalenie, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 • marketing bezpośredni na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

d) wysyłania Użytkownikowi odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym Administratora – podstawą przetwarzania danych będzie:

 • zgoda wyrażona przez Użytkownika na podstawie art. 6 ust.1. lit. a) RODO,
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami strony na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Profilowanie – czyli dostosowywanie reklam/ofert w oparciu o pozyskane dane o użytkowniku np. historii zamówień, danych osobowych i preferencji zakupowych:

Obecnie nie jest stosowany żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, który mógłby wywoływać wobec Użytkownika skutki prawne lub jakiekolwiek inne znaczące skutki. Działania polegające na dopasowaniu Użytkownikowi wyświetlanych treści w oparciu o jego zachowania w sieci oparte są na automatycznie zapisywanych w przeglądarce plikach cookies. W celu zaprzestania korzystania z tych funkcji, użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, co opisano w pkt. 6.13.

5. Zakres informacji pozyskiwanych o Użytkowniku.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane osobowe (formularz kontaktowy i newsletter), przy czym polem obowiązkowym do wypełnienia jest wyłącznie adres email Użytkownika i treść wiadomości. Uzupełnienie pozostałych pól (imię, numer telefonu do kontaktu) zależy od woli Użytkownika,

b) poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),

c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem www.bartycka24.pl, serwis może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, odpowiedź serwera),

d) poprzez usługę analityczną Google Analytics, dzięki której wyciągane są wnioski na temat użytkowników korzystających z portalu, częstotliwości ich przebywania na witrynie oraz określenie podstron, na które wchodzą,

e) poprzez usługę Google Search Console dzięki której analizowane jest zachowanie użytkowników korzystających z portalu Bartycka24.pl przy wykorzystaniu wyszukiwarki Google,

f) Facebook Pixel kod umieszczony na witrynie umożliwiający śledzenie skuteczności kampanii reklamowych oraz umożliwia tworzyć listy remarketingowe do potencjalnych użytkowników – osób, które już podjęły działania na naszym portalu,

g) Google Tag Manager, który umożliwia pracę ze wszystkimi skryptami i kodami śledzenia zamieszczonymi w witrynie.

2. Dane podane w formularzu kontaktowym czy w momencie zapisywania się do newslettera są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji tego elementu serwisu, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub przesłanie zamówionej informacji marketingowej. Podanie tych danych jest dobrowolne i zależne od zgody Użytkownika, lecz jest niezbędne do otrzymywania odpowiedzi czy informacji handlowych.

6. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. W ramach witryny internetowej zbierane są również pliki cookies wykorzystywane przez następujące usługi w celach statystycznych: Google Analytics, Google Search Console, Facebook.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
c) utrzymania sesji dla zalogowanego Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.

7. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

8. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. W skrajnych przypadkach całkowite wyłączenie plików cookies może doprowadzić do uniemożliwienia korzystania z serwisu.
 2. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
Polityka ochrony prywatności Google Search Console: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Polityka ochrony prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Polityka ochrony prywatności Google Tag Manager: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 1. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W portalu Bartycka24.pl wykorzystujemy pliki cookies do reklam opartych o schemat remarketingu (prezentacja reklam graficznych dla osób, które nie spełniły celu marketingowego na portalu).
 2. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

7. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce użytkownika,

g) informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ani z żadnym narzędziem marketingowym.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika

 1. W przypadku danych osobowych podanych przez Użytkownika w momencie korzystania z formularza kontaktowego Administratora dane te są usuwane niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi. Kopie zapasowe na serwerze przechowywane są przez okres 12 miesięcy w celach zapewnienia bezpieczeństwa danych i archiwalnych, a po tym czasie są trwale usuwane. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te nie są wykorzystywane w żaden inny sposób przez Administratora.
 2. W przypadku danych osobowych podanych przez Użytkownika w momencie zapisywania się do newslettera, w razie zgłoszenia chęci rezygnacji z newslettera lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane tej osoby są niezwłocznie trwale usuwane przez administratora serwisu. Kopie zapasowe na serwerze przechowywane są przez okres 12 miesięcy w celach zapewnienia bezpieczeństwa danych i archiwalnych, a po tym czasie są trwale usuwane. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te nie są wykorzystywane w żaden inny sposób przez Administratora. W przypadku odtworzenia portalu z kopii zapasowej Administrator usunie wszystkich użytkowników, którzy wycofali zgodę lub/i ich zgoda przedawniła się.
 3. Dane statystyczne przechowywane są przez okres 24 miesięcy po czym następuje ich automatyczne usunięcie. Logi serwerowe są przechowywane przez cały okres działania serwera.
 4. Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:

a) cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych” (session cookies), związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;

b) cookies „trwałych” (persistent cookies), zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;

c) cookies podmiotów zewnętrznych (third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem.

9. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika

 1. Dane podane w formularzu kontaktowym Administratora są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji tego elementu serwisu, tj. w celu udzielenia przez Stowarzyszenie odpowiedzi na złożone zapytanie.

Dane osobowe podane w tym celu przez Użytkownika nie będą dalej przetwarzane i przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, którym Administrator zleca usługi związane z prowadzeniem serwisu, wskazanym w pkt 3.

 1. Dane podane przez Użytkownika w momencie zapisywania się do newslettera są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji tego elementu serwisu, tj. w celu przesłania zamówionej informacji marketingowej Administratora lub podmiotów współpracujących. Dane osobowe podane w tym celu przez Użytkownika nie będą dalej przetwarzane i przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, którym Administrator zleca usługi związane z prowadzeniem serwisu, wskazanym w pkt. 3.
 2. Stowarzyszenie będzie przekazywać dane osobowe Użytkownika dostawcom (sub-procesorom), którym zleca usługi związane z prowadzeniem serwisu, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom usług.

a) Firma hostingowa obsługująca serwer witryny oraz serwer pocztowy:

dHosting: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 260.000,00 PLN w całości opłacony pod numerem KRS 0000336780, REGON 141998822, NIP 7010198361.

b) Firma obsługująca usługę wysyłki poczty w postaci newsletterów:

Freshmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy alei 29 Listopada 155 C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051, REGON: 123040091, NIP: 6751496393;

c) Firma obsługująca kampanie reklamowe:

Artixen.net Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 11/5 Nowy Dwór Mazowiecki 05-100, NIP: 5311693568, REGON: 363355130, KRS: 594074.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań i w zakresie wynikającym z żądania.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

11. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do wycofania zgody,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

c) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

d) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

e) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

g) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik musi skontaktować się ze Stowarzyszeniem (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

 1. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych poprzez link dołączany do e-maila z newsletterem jakiego otrzyma Użytkownik.
 2. Prawo wycofania zgody

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie zgody (formularz kontaktowy, newsletter). W związku z tym każdy Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Użytkownik może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres email, listownie lub poprzez link dołączany do każdego e-maila z newsletterem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego.
 2. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 4. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 5. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.

II. Regulamin serwisu

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.bartycka24.pl jest Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 24/26, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 47803, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Użyte w regulaminie terminy należy rozumieć następująco:
 • regulamin – regulamin korzystania z serwisu internetowego,
 • serwis – serwis internetowy bartycka24.pl,
 • klient serwisu – osoba przeglądająca treści zamieszczone w serwisie i korzystająca z udostępnionych funkcjonalności serwisu,
 • treść – zawartość serwisu, np. spis sklepów, promocji, nowości, aktualności, branż, usług, mapy, zdjęcia, filmy wideo, pliki, artykuły, produkty.
 1. Administrator świadczy w serwisie drogą elektroniczną następujące usługi:
 • wyszukiwanie treści przy wykorzystaniu wbudowanej w serwisie wyszukiwarki,
 • wyświetlanie zawartości serwisu,
 • kontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • zapisanie się do Newslettera poprzez moduł umieszczony w s
 1. Wskazane usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.
 2. Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem możliwości czasowych i krótkotrwałych przerw w działaniu serwisu.
 3. W celu prawidłowego korzystania z serwisu niezbędne jest:
 • dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego,
 1. Klient może kontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub za pomocą danych kontaktowych umieszczonych na podstronie serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Administratora usługi udostępnionej w serwisie:
 • w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości serwisu – z momentem wejścia przez Klienta na stronę internetową serwisu,
 • w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Klienta – z momentem wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego lub zapisania się do Newslettera.
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu, w zależności od rodzaju danej usługi, z chwilą:
 • opuszczenia serwisu przez Klienta,
 • lub z chwilą rezygnacji przez Klienta z korzystania z usługi formularza kontaktowego lub Newslettera. Rezygnacja następuje poprzez skierowanie przez Klienta wiadomości e-mail na podane dane kontaktowe Administratora lub samodzielna rezygnacja z newslettera dostępnej w wiadomości e-mail wygenerowanej przez system.
 1. Podczas korzystania z serwisu, Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich lub ogólnie przyjęte normy społeczne.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich treści umieszczonych w serwisie wyłącznie w granicach dopuszczonych przez prawo i Regulamin, w tym w szczególności zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Wszelkie treści serwisu, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w serwisie stanowią przedmiot praw przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych Administratora lub jego partnerów, i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Zabronione jest pobieranie lub wykorzystywanie tych treści w sposób niezgodny z Regulaminem.
 4. Żadna z informacji zamieszczonych w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Stowarzyszenie dokłada należytych starań, aby wszelkie informacje (w szczególności zdjęcia, teksty, filmy, etc.), które zostały zamieszczone w serwisie były poprawne i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, niemniej jednak właściciel i administrator serwisu nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za poprawność lub zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy takich informacji. Administrator serwisu nie odpowiada za żadne szkody jakie mogą wyniknąć dla osób lub podmiotów korzystających z serwisu, jak również za szkody mogące wyniknąć z podjęcia działań lub zaniechania działań w oparciu o informacje zawarte w s
 5. Serwis może zawierać odpowiednie odnośniki do innych stron internetowych (stron www) lub innych środków przekazu (radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna, etc.). W związku z powyższym właściciel i administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści na nich umieszczone oraz zasady zachowania prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach lub w takich środkach przekazu. Administrator serwisu nie odpowiada za dostępność jakichkolwiek usług lub towarów udostępnianych za pomocą stron internetowych lub innych środków przekazu, do których odnośniki mogą znaleźć się w serwisie. Administrator serwisu nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody wynikające lub mogące wyniknąć, w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu.
 6. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z korzystania z serwisu, jego funkcjonalności lub opublikowanych treści. Jednocześnie Administrator serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby treść zamieszczona przez zespół redakcyjny była najwyższej jakości.
 7. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość występowania błędów technicznych i redakcyjnych w serwisie.
 8. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w serwisie lub opublikowanej przez zespół redakcyjny treści w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.
 9. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zamknięcia serwisu bez uprzedniego
 10. Administrator serwisu nie jest podmiotem gospodarczym w rozumieniu art. 2 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U. L 328 z 18.12.2019, s. 29) i nie jest faktycznym sprzedawcą towarów ani nie prowadzi sprzedaży w imieniu innego podmiotu gospodarczego, będąc tylko pośrednikiem, który zapewnia podmiotom gospodarczym jedynie środki do sprzedaży ich produktów, gromadzi i wyświetla informacje na temat oferowanych cen w rozumieniu wytycznych Komisji Europejskiej z dnia 29 grudnia 2021 r. dotyczących wykładni i stosowania art. 6a dyrektywy (Dz.U. C 526 z 29.12.2021, s. 130).
 11. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu serwisu można składać za pośrednictwem formularz kontaktowego lub danych Administratora zamieszczonych w Serwisie.
 12. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Administrator poinformuje Klienta o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, administrator o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Korespondencję związaną z korzystaniem z serwisu oraz odpowiedź na reklamacje, administrator kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez reklamującego.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w
 14. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.